Specto Pensioen

Op 27 maart 2017 is de nieuwe wet inzake uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee gaat de wet in per 1 april 2017. De DGA heeft 3 maanden de tijd tot 1 juli 2017 om zijn lopende pensioenopbouw stop te zetten en te verzoeken om eventuele verzekerde kapitalen over te dragen naar zijn BV.

Op 7 maart 2017 heeft de 1e Kamer het wetsvoorstel en de novelle voor de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De ingangsdatum van de wet is 1 april 2017.

Naar aanleiding van de uitstel van stemming van bovengenoemde wet op 20 december 2016, heeft Staatssecretaris Wiebes enkele kamervragen beantwoord die gesteld zijn naar aanleiding van de uitstel. Wiebes geeft aan dat de beoogde ingangsdatum 1 april 2017 zal zijn. Wederom zijn er daarna nog drie maanden coulancetermijn om de lopende toezegging in eigen beheer stop te zetten en eventuele verzekerde kapitalen terug te halen naar de BV. Uiterlijk 7 maart 2017 moet het voorstel ter stemming bij de 1e Kamer liggen.

Op 20 december 2016 zou de eerste kamer stemmen over invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (en overige fiscale maatregelen). Bijgaand treft u een brief aan waarin de staatssecretaris verzoekt om uitstel van deze stemming.

In juli was al aangekondigd dat er een wetsvoorstel voor het toekomstige pensioen in eigen beheer voor de DGA zou volgen met Prinsjesdag. Daarmee komt vanaf 2017 een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om pensioenopbouw binnen zijn BV op te bouwen. Daarnaast zijn er nog wat kleine wijzigingen op pensioengebied in zijn algemeen.

Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Deze is van toepassing op bestaande en nieuwe premie- en kapitaalovereenkomsten. De wetswijziging is vooral van belang voor werknemers die binnen nu en enkele jaren met pensioen zullen gaan.

Staatssecretaris Wiebes is voornemens om op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel in te dienen om het Pensioen in eigen beheer voor de DGA vanaf 1 januari 2017 uit te faseren, zonder opvolgende regeling voor toekomstige opbouw. Hij wil met zijn voorstel de DGA’s bevrijden van de zogenaamde dividendklem. Hij stelt een tijdelijke afkoopregeling voor gedurende drie jaar met een korting over de heffingsgrondslag.

04-07-2016

Inmiddels is Specto uitgegroeid tot een gespecialiseerd pensioen adviesbureau. Om die reden is gekozen voor een naamswijziging naar Specto Pensioenadvies. Voor ondernemers, hun werknemers en hun accountant-adviseur zijn we een welkome aanvulling op de bestaande assurantiekantoren die pensioenadvies niet als voornaamste bezigheid hebben.

18-02-2016

Specto Pensioenadvies

info@spectopensioen.nl

Post adres
Postbus 1002
3900 BA Veenendaal

Gonnie Bruis
06 - 10 39 67 70
gbruis@spectopensioen.nl

Algemeen

Dienstenwijzer
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
DVD Pensioen