Specto Pensioen

Algemeen Pensioenfonds (APF)

Sinds 22 december 2015 is de Wet Algemeen Pensioenfonds goedgekeurd. In de loop der tijd zijn er al een aantal verzekeraars die een Algemeen Pensioenfonds (APF) hebben opgericht en inmiddels hebben zij een vergunning aangevraagd bij De Nederlandse Bank (DNB).

Naast dat verschillende pensioenfondsen hierin kunnen samen werken zullen ook werkgevers met een verzekerde middelloon- of eindloonregeling, hun pensioenregeling onder mogen brengen bij een APF. Zelfs zijn er aanbieders van een APF die het mogelijk maken om een beschikbare premieregeling onder te brengen.

Een enkele pensioenverzekeraar zal stoppen met het aanbieden van een verzekerde (salaris / diensttijd) regeling met het aanbod om dit over te brengen naar hun APF. Daarnaast zullen lopende pensioencontracten binnenkort hun contract moeten verlengen. Door de lage rentestand en de hogere levensverwachting zal er meer premie nodig zijn om hetzelfde pensioen uit te kunnen keren. Een contractverlenging kan daarom een ongewenste premiestijging tot gevolg hebben. Een overstap naar een APF kan die premiestijging mogelijk beperken.

Omdat het APF een nieuwe speler op de pensioenmarkt is, is het fijn als er een pensioenadviseur APF is die je kan helpen met het beoordelen of een overstap naar een APF een goede keuze is. Misschien nu wel, maar ook in de toekomst? Wat betekent het voor je werknemers? De APF adviseur kijkt met je mee naar de gevolgen van het beleggings- en toetredingsbeleid.

De APF adviseur kan naast het voorstel van de huidige aanbieder ook alternatieven bekijken. Wat zijn de voorwaarden bij andere APF’s. Past dat beter?

Een APF is voor iedereen een nieuw fenomeen. Daardoor is er nog geen ervaring mee. Wat er wel is, is ervaring met de huidige manier van verzekeren. Een APF pensioenadviseur kan je daardoor informeren over de verschillen tussen de verzekeraar als uitvoerder en een APF. Dat zorgt ervoor dat je een betere afweging kunt maken.

Zodra de vergunningen zijn afgegeven door DNB zullen sommige aanbieders gelijk met omzettingsvoorstellen komen. Raadpleeg ons dan om te bespreken welke rol wij kunnen spelen om je te ondersteunen in het maken van een keuze. Wij adviseren overigens geen bestaande pensioenfondsen die een overstap willen maken naar een APF maar alleen werkgevers met een eigen collectieve pensioentoezegging.

Wilt u meer over ons weten?

Wilt u meer weten over Specto Pensioenadvies? Of heeft u een vraag of opmerking over onze dienstverlening? Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op info@spectopensioen.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Specto Pensioenadvies

info@spectopensioen.nl

Post adres
Postbus 1002
3900 BA Veenendaal

Gonnie Bruis
06 - 10 39 67 70
gbruis@spectopensioen.nl

Algemeen

Dienstenwijzer
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
DVD Pensioen