Specto Pensioen

Gonnie Bruis heeft een zeer groot specialisme op het gebied van het DGA pensioen. Zij kijkt verder dan alleen het pensioen via de BV. Ook de privémogelijkheden zoals banksparen, sparen in Box 3 of aflossing eigen woning wordt betrokken bij de oudedagsvoorziening. Daarnaast houdt ze rekening met je behoefte om dividend op te kunnen nemen. Alles om te zorgen voor een passende mogelijkheid om later onbezorgd met pensioen  te kunnen gaan. 

Vanwege onze enorme kennis op het gebied van pensioenopbouw voor de DGA, maken veel accountants hier gebruik van. De accountant is toch degene die zakelijk veel van je weet. Hij kan dus ook signaleren dat het verstandig is, om wat aan pensioenopbouw te doen of dit op een andere manier dan voorheen te doen.  Vaak is in het verleden een pensioen in eigen beheer opgestart. Door gewijzigde regelgeving wordt de advisering steeds complexer. Wij zorgen voor de actuariële pensioen   berekening en de bijbehorende pensioenbrief. En heel belangrijk, we denken met de accountant mee wat de beste mogelijkheid is in de toekomst.

Specto Pensioenadvies

info@spectopensioen.nl

Post adres
Postbus 1002
3900 BA Veenendaal

Gonnie Bruis
06 - 10 39 67 70
gbruis@spectopensioen.nl

Algemeen

Dienstenwijzer
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
DVD Pensioen